Kërkoni një telefonatë prapa

Politika e rezervimit:

  • Indianët jo-rezidentë / Turistët e huaj për të prodhuar pasaportë dhe vlefshme VISA të detyrueshme në kohën e Check-in.
  • Shtetasit indianë që të mbajnë një dëshmi të vlefshme të fotografisë për të prodhuar në kohën e Check-in.
  • Konfirmimi i rezervimit është subjekt i pranimit të pagesës paradhënie 100% në kohën e rezervimit.