Shënim: - "Ju lutemi mos depozitoni ndonjë Cash direkt në llogarinë tonë për shërbimet e kryera nga ne, përndryshe nuk do të konsiderohet si pagesë kundrejt të papaguarit tuaj dhe ne do të kërkohet detyrimisht / ligjërisht të dorëzojmë detaje të arkëtuara me Departamentin e Tatimit në të Ardhura sipas Ligjit mbi Tatimin në të Ardhurat sipas rregullave të parasë më pak transaksione. "

Kërkoni një telefonatë prapa

KËRKONI NJË BALLKIMI TONË

Shkruani detajet më poshtë për të kërkuar një telefonatë dhe ne do të kthehemi në kontakt sa më shpejt të jetë e mundur.