Dos & Don'ts

Dos & Don'ts Bëni s

 • Përdorni një Boat të licencuar.
 • Merrni një leje hyrjeje para se të hyni në Parkun Kombëtar.
 • Trajtojeni me respekt Parkun Kombëtar.
 • Vishen me ngjyra që përzihet me pyllin.
 • Vëzhgoni heshtje të plotë duke lëvizur në Sanctuary.
 • Përdorni dritën e pishtarit duke lëvizur natën.
 • Zbatoni rregullat dhe rregulloret e Parkut.

Don'ts

 • Mos përdorni anijen pa pasur leje të vlefshme
 • Mos e lagni shenjtëroren dhe mos përdorni plastika dhe produktet e polietilenit.
 • Mos u dilni gjatë natës.
 • Mos përdorni pajisje muzikore me zhurmë.
 • Mos mbaj ushqim jashtë në Parkun Kombëtar.
 • Mos shkoni pranë trupave të ujit.
 • Mos mbani armë zjarri dhe eksplozivë.
 • Mos mbani mish apo produkt të mishit.
 • Mos i hiqni lule, fruta apo ndonjë pjesë tjetër të bimëve.
 • Mos dilni nga anija duke shikuar kafshë të egra dhe mos përdorni dritë në vend.

Kërkoni një telefonatë prapa

KËRKONI NJË BALLKIMI TONË

Shkruani detajet më poshtë për të kërkuar një telefonatë dhe ne do të kthehemi në kontakt sa më shpejt të jetë e mundur.