Kërkoni një telefonatë prapa
  • Nëse anulohet para datës së 60 nga data e mbërritjes: 25% e shumës totale të qëndrimit do të ngarkohet si pagesë mbajtëse.
  • Nëse anullohet brenda 30-60 ditëve nga data e mbërritjes: 40% e shumës totale të qëndrimit do të ngarkohet si pagesë mbajtëse.
  • Nëse anullohet brenda 21-30 ditëve nga data e mbërritjes: 50% e shumës totale të qëndrimit do të ngarkohet si pagesë mbajtëse.
  • Nëse anullohet brenda 07-21 ditëve nga data e mbërritjes: 75% e shumës totale të qëndrimit do të ngarkohet si pagesë mbajtëse.
  • Nëse anulohet brenda 07 ditëve nga data e mbërritjes: 100% e shumës totale të qëndrimit do të ngarkohet si pagesë mbajtëse.
  • Në rast të mos-shfaqjes ose Check-out para datës së nisjes: 100% e shumës totale të qëndrimit do të ngarkohet si pagesë mbajtëse.