• Nëse anulohet para datës së 60 nga data e mbërritjes: 25% e shumës totale të qëndrimit do të ngarkohet si pagesë mbajtëse.
  • Nëse anullohet brenda 30-60 ditëve nga data e mbërritjes: 40% e shumës totale të qëndrimit do të ngarkohet si pagesë mbajtëse.
  • Nëse anullohet brenda 21-30 ditëve nga data e mbërritjes: 50% e shumës totale të qëndrimit do të ngarkohet si pagesë mbajtëse.
  • Nëse anullohet brenda 07-21 ditëve nga data e mbërritjes: 75% e shumës totale të qëndrimit do të ngarkohet si pagesë mbajtëse.
  • Nëse anulohet brenda 07 ditëve nga data e mbërritjes: 100% e shumës totale të qëndrimit do të ngarkohet si pagesë mbajtëse.
  • Në rast të mos-shfaqjes ose Check-out para datës së nisjes: 100% e shumës totale të qëndrimit do të ngarkohet si pagesë mbajtëse.

Kërkoni një telefonatë prapa

KËRKONI NJË BALLKIMI TONË

Shkruani detajet më poshtë për të kërkuar një telefonatë dhe ne do të kthehemi në kontakt sa më shpejt të jetë e mundur.